image

Alexoo Slovakia
Cookies

Informácie o súboroch cookies

Informácie o súboroch cookies

 1. Pri používaní služieb prevádzkovateľa údajov zostávate anonymní, ak sa nerozhodne inak. S ohľadom na všeobecné pravidlá pripojenia na internet sú informácie nachádzajúce sa v systémových protokoloch (napr. adresa IP) používané na technické účely súvisiace so správou serverov prevádzkovateľa údajov. Adresy IP ďalej slúžia na zhromažďovanie všeobecných štatistických demografických údajov (napr. o regióne, z ktorého sa nadviazalo pripojenie).
 2. Váš webový prehliadač môže na disku vášho počítača ukladať malé textové súbory (angl. cookies). Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služieb, najmä tých, ktoré si vyžadujú oprávnenie.
 3. Služby prevádzkovateľa údajov ukladajú súbory cookies v počítačoch používateľov na nasledujúce účely:
  • lepšie prispôsobenie služieb potrebám používateľov;
  • vytváranie štatistiky návštevnosti;
 4. Vzhľadom na životnosť súborov cookies a podobných technológií používame dva základné typy týchto súborov:
  • relačné – dočasné súbory uložené v koncovom zariadení používateľa do odhlásenia, opustenia webovej stránky a aplikácie alebo vymazania pomocou softvéru (webového prehliadača);
  • trvalé – uložené v koncovom zariadení používateľa v stanovenom čase v parametroch súborov cookies alebo kým ich používateľ nevymaže.
 5. S ohľadom na cieľ, ktorému slúžia súbory cookies a podobné technológie, rozlišujeme ich nasledujúce typy:
  • bezpečnostné – používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na detekciu podvodov;
  • výkonové – umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;
  • štatistické – na vytváranie štatistík webových stránok a aplikácií.
 6. Webový prehliadač je možné nakonfigurovať tak, aby bola celkom vypnutá možnosť ukladania súborov cookies na pevnom disku vášho počítača.
 7. Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiách nájdete o. i. na Wikipédii (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) alebo v ponuke Pomocník webového prehliadača.